Usługi geodezyjne

Dla firm, instytucji i osób prywatnych

Kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji

Mapy do celów projektowych

Tworzymy opracowania kartograficzne na bazie aktualnej mapy zasadniczej, konieczne do przygotowania projektów budowlanych na ternie Polski. Nasze mapy wykorzystywane są podczas faz projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektów budowlanych.

Mapy do celów planistycznych

Zajmujemy się sporządzaniem map do celów planistycznych, tworząc je z uwzględnieniem stosownych oznaczeń, skali opracowań kartograficznych, oraz aktualnych przepisów, standardów i sposobów dokumentowania prac planistycznych na terytorium Polski.

Wytyczenia budynków, sieci uzbrojenia terenu oraz innych obiektów budowlanych

Wykonujemy wytyczenia budynków (lub innych obiektów budowlanych) oraz towarzyszących im sieci uzbrojenia terenu, co jest jednym z ważniejszych kroków po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Inwentaryzacje powykonawcze budynków, sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy

Przeprowadzamy inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, a także przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych i innych.

Pomiary objętości

Realizujemy pomiary objętości mas ziemnych i innych materiałów, których wyniki są przydatne w pracach związanych z wznoszeniem budynków, wykopach, budownictwie drogowym, przy wycenienie ilości niezbędnych surowców oraz przy wielu innych działaniach.

Wznowienia znaków granicznych

Dokonujemy wznowienia przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych. Czynności te możemy realizować między innymi w oparciu o wiarygodne dokumenty świadczące o przebiegu granicy, określające pierwotne położenie punktów granicznych.

NIE DZWOŃ DO NAS, MY ZADZWONIMY DO CIEBIE

Poproś o oddzwonienie

Oddzwaniamy w czasie pracy biura, 9:00-17:00, od poniedziałku do piątku.

  Podziały nieruchomości

  Wydzielamy z nieruchomości jej części na potrzeby dotychczasowego bądź nowego właściciela. W wyniku podziału powstają nowe działki, które są osobno oznaczone w ewidencji gruntów – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Połączenia działek

  Zajmujemy się scalaniem sąsiadujących z sobą działek w jedną. Wynikiem naszych działań jest przekształcenie niekorzystnie ukształtowanych działek w celu umożliwienia ich ponownego wykorzystania i przeprowadzenia inwestycji zgodnie z planem miejscowym.

  Rozgraniczenia nieruchomości

  Przeprowadzamy czynności rozgraniczające na podstawie informacji ujętych w dokumentach uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, księgach wieczystych oraz dokumentach dostarczonych przez strony postępowania rozgraniczeniowego.

  Pomiary powierzchni użytkowych lokali

  Dokonujemy geodezyjnych pomiarów powierzchni mieszkań i lokalów użytkowych. Powierzchnia użytkowa to jeden z podstawowych parametrów definiujących lokal, zaś jej dokładne zmierzenie możliwe jest dopiero po zakończeniu budowy.

  Pomiary powierzchni gruntów pod zasiewami do dopłat unijnych

  Sporządzamy pomiary w celu dokładnego ustalenia powierzchni zasiewów upraw do wniosków o dopłaty unijne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – z uwzględnieniem nieużytków, rowów melioracyjnych oraz studzienek.

  Inne, nietypowe pomiary geodezyjne

  Jeżeli potrzebujesz pomocy naszych geodetów z innymi, nietypowymi pomiarami geodezyjnymi, o których nie wspominaliśmy wyżej, to zachęcamy do składania pytań. Specjalizujemy się w kompleksowych usługach geodezyjnych i kartograficznych.

  Gdzie oferujemy nasze usługi?

  Z naszych usług geodezyjnych korzystają klienci ze Starogardu Gdańskiego, Tczewa, Kwidzyna, Gniewa, Pelplina, Nowego, Grudziądza, Świecia i okolic tych miast.

  Jesteśmy do Twoich usług na terenie całego województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Na Twoje życzenie możemy zająć się pracami geodezyjnymi w całej Polsce.

  Zamów darmową wycenę

  Pozwól nam zaoszczędzić Twój czas. Przygotujemy darmową wycenę i skontaktujemy się z Tobą w najkrótszym możliwym czasie.

  Kliknij tu